FIRMA EDI Edyta Bunia-Wysocka realizuje projekt ”Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu o analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

 

Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-2561/20

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa FIRMA EDI Edyta Bunia-Wysocka poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online wykorzystując do tego analitykę internetową i Data Driven. Wykorzystując wsparcie doradcy i możliwości jakie daje internet firma FIRMA EDI Edyta Bunia-Wysocka dzięki przeprowadzonej usłudze doradczej zwiększy swoje szanse na wzrost udziału w rynku poprzez kreowanie wizerunku marki, wysyłanie komunikatów do grupy docelowej, budowanie relacji z klientami, prezentowanie usług i kreowanie na nie popytu. Dzięki temu oferowane przez firmę usługi będą bardziej widoczne, a marka rozpoznawalna, co wpłynie na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności przedsiębiorstwa.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN.

 

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gs.

sprzatanie-bialystok.pl

Sprzątamy lepiej niż po znajomości

15-587 Białystok
Ul. Oceaniczna 10

Kom: +48 516 227 165
COPYRIGHT© 2019 sprzatanie-bialystok.pl. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl